วันเดย์ทริป

ราคา 550 บาทต่อคน (จำนวน 30 คนขึ้นไป) มีเรือเหมาลำ เป็นเรือใหญ่

  • มีเรือใหญ่มารอรับที่แหลมบาลีฮาย
  • แวะดำน้ำดูปะการัง
  • มีข้าวกล่องบริการในเรือ พร้อมน้ำ และน้ำแข็ง
  • ดำน้ำเสร็จจะพาไปส่งที่หาดตาแหวน
  • เล่นน้ำ- เดินช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

  ** เรือรอรับกลับไม่เกินบ่าย 3 โมง **

Leave a Reply